Čepčenie v minulosti

Slovenské tradície mali svoju nezameniteľnú úlohu a tá sa ani v dnešnej dobe nevytráca. Naopak, čím rýchlejšiu dobu žijeme, tým viac sa prikláňame k ľudovým obyčajom, ktoré v sebe nesú istotu. V minulosti práve obyčaje, zaužívané spôsoby správania sa ( zvyky) určovali, ako má mladý ženích so starejším vypýtať nevestu od jej rodičov, čo sa od neho pred a počas sobáša očakáva, ako sa majú snúbenci s rodičmi rozlúčiť a pod. Obyčaje nám akoby ukazovali kto sa má ako správať, čo si určitá príležitosť vyžaduje, čo zabezpečilo dobré a čisté medziľudské vzťahy.

 

                                                                      
 

Súčasťou dnešnej "modernej"  svadby, na ktorej sa mladomanželia snažia o zachovanie slovenskej tradície a obyčajov, sa stal obradový akt čepčenia. V minulosti svadba trvala tri dni a čepčenie prišlo na rad ako dominantný obradový úkon až v tretí deň svadby. Kvôli postupnému skracovaniu sobášneho obradu a hostiny sa čepčenie dnes koná chvíľu pred polnocou a je vyvrcholením celého sobáša. Neveste sa z hlavy skladá veniec (parta) a následne sa zakladá čepiec, či šatka. Jedná sa o symbolickú zmenu spoločenského statusu v dedinskom prostredí, pri ktorom sa zo slobodného dievčaťa stáva vydatá žena. Pre mládenca zase jeho slobodný stav symbolizuje pierko a popri začepčení nevesty sa mu zakladá klobúk, ako ženatému mužovi.
Čepčenie bývalo záležitosťou vydatých žien ( sú odlišnosti v regiónoch, kde čepčenie viedla krstná mama a pomáhali jej slobodné dievky), ktoré sa nevesty ujali a v sprievode spevu s motívom rozlúčky, výjavov zo života medzi ženou a mužom v manželstve a pod. tento obrad vykonali sprvoti v komore bez prítomnosti mužov, neskôr začiatkom 20. stor. už pred zrakom svadobčanov, ktorí svojou prítomnosťou potvrdili pravdivosť celého aktu. Mládenec si musel mladú ženu vykúpiť za pomoci starejšieho alebo prvého družbu, ktorý mal právo prvého tanca so začepčenou ženou / nahradilo sa tým právo prvej noci/. Svadobčania za prvý tanec s nevestou platili, vyzbierané peniaze patrili mladomanželom a tvorili základ hospodárenia mladej rodiny ( opäť v závislosti od regiónu Slovenska ).

Sponzor

POLPLAST - profesional vo svete kvetinacov

Odporúčame pre Vás:

 

Facebook

© svadobnecepcenie.sk - všetky práva vyhradené